A közbeszerzés mennyisége egyrészt meghatározható a mennyiség pontos megadásával, de a Kbt. 58. § (1) bekezdése lehetőséget kínál a beszerzés mennyiségének opcionális rész meghatározásával történő megadására.

A közbeszerzési törvény szerint négy alapvető közbeszerzési eljárás létezik: a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd, de lehetőséget ad egyéb eljárási fajták alkalmazására is: ilyenek a gyorsított eljárás és a keretmegállapodás.

Az ajánlatkérő az uniós értékhatárokat el nem érő értékű  közbeszerzése megvalósításakor - választása szerint - a Kbt. uniós eljárásokra irányadó szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki. 

Az ajánlattevő jogosult az ajánlatkérőt előzetes vitarendezést keretében tájékoztatni álláspontjáról, ha álláspontja szerint az ajánlatkérő eljárása jogsértő.

Az ajánlatkérő indokolást köteles kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül.