A Kbt.-ben meghatározott ajánlatkérők legkésőbb március 31-ig közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Az ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatot kell készíteni vagy ennek hiányában eljárásonként meg kell határoznia a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó felelősségi és eljárási rendet.

A magyar közbeszerzési szabályozás rendszerét hazánk 2004-es uniós csatlakozását követően a közösségi és a hazai közbeszerzési jog együttesen alkotják.

Ha az ajánlat kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz az ajánlatkérő köteles indokolást kérni.