Alapvető és speciális eljárási fajták

A törvény a közbeszerzési eljárás négy alapvető fajtáját különbözteti meg:

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás, és ezen belül
 • tárgyalásos eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
 • versenypárbeszéd
 • innovációs partnerség.

 

A Kbt. meghatároz speciális eljárásokat is:

 • gyorsított eljárás, amely nem kerül külön eljárási fajtaként meghatározásra, speciális szabályai a többi eljárási fajta rendelkezései között az eltérő szabály leírásával kerülnek meghatározásra
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • a közszolgáltatók által alkalmazható, speciális hirdetményekkel induló közbeszerzési eljárások, amelyek a külön végrehajtási rendeletben kerülnek meghatározásra.

 

Eljárási fajták a szakaszok száma szerint:

Egy szakaszból álló eljárások:

 • nyílt eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Két szakaszból álló eljárások:

 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás,
 • keretmegállapodásos eljárás (ha az eljárás első része egyszakaszos).

Háromszakaszos eljárások

 • versenypárbeszéd,
 • keretmegállapodásos eljárás (ha az eljárás első része kétszakaszos),
 • a közszolgáltatók által alkalmazható, speciális hirdetményekkel induló közbeszerzési eljárások, amelyek a külön végrehajtási rendeletben kerülnek meghatározásra (időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás és előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás.

 

Klasszikus ajánlatkérők - közszolgáltatók

A törvény részben eltérő rendelkezéseket állapít meg és külön szabályozza a két ajánlatkérő kör közbeszerzési eljárásait:

 • a klasszikus ajánlatkérői kör (Kbt. 5.§ (1)-(3) bekezdés szerinti ajánlatkérők) által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat a Kbt. szabályozza,
 • a közszolgáltató ajánlatkérői kör (Kbt. 6.§ (1) bekezdés és 7. § (1)-(2) bekezdés szerinti ajánlatkérők) által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat külön végrehajtási rendelet szabályozza.

 

Eljárási fajták eljárási rendek szerint:

A Kbt. kettős közbeszerzési értékhatárrendszert és ehhez kapcsolódóan két eljárási rendet különböztet meg:

 • uniós eljárásrendet az uniós közösségi értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre, és
 • nemzeti eljárásrendet a nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzésekre.

 

Az uniós eljárásrendben alkalmazható eljárási fajták:

 • nyílt eljárás,
 • meghívásos eljárás,
 • tárgyalásos eljárás,
 • hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
 • versenypárbeszéd,
 • innovációs partnerség
 • keretmegállapodásos eljárás,
 • a közszolgáltatók külön végrehajtási rendeletben szabályozott speciális hirdetményekkel induló különös közbeszerzési eljárásai (az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás és az előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás).

Az ajánlatkérők uniós eljárásrendben szabadon, saját belátásuk szerint választhatják

 • a nyílt eljárást,
 • a meghívásos eljárást, továbbá
 • keretmegállapodásos eljárást is alkalmazhatnak.

Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi. 

Az eljárási fajták alkalmazhatósága nemzeti eljárásrendben:

Az ajánlatkérők nemzeti eljárásrendben szabadon, saját belátásuk szerint választhatják és a Kbt. 114.§-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazhatják:

 • a nyílt eljárást,
 • a meghívásos eljárást,
 • a keretmegállapodásos eljárást, továbbá
 • tárgyalásos eljárást és
 • versenypárbeszédet is.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást nemzeti eljárásrendben is csak akkor alkalmazható, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi.

Lényeges változás 2020. február 1-től, hogy a Kbt. 113. §-a hatályon kívül helyezésre kerül, ami azt jelenti, hogy megszűnik az eljárások összefoglaló tájékoztatás útján történő közzétételének lehetősége.

Építési beruházások esetén a Kbt. 115.§-ban meghatározott könnyítésekkel, hirdetmény közzététele nélkül indíthatnak és folytatnak le eljárást a nyílt és hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

Uniós értékhatárt el nem érő értékű beszerzések esetén az ajánlatkérők a Kbt. 117.§-ában meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytathatnak le.

 

Az eljárási fajták alkalmazhatósága közszolgáltatók esetén:

A közszolgáltató ajánlatkérői kör által alkalmazható közbeszerzési eljárási fajtákat a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Áttérés tilalma egyik eljárási fajtáról a másikra

A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra.

 

Tervpályázat

A tervpályázat olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára – főként az építészet és építés területén – egy olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki.

A tervpályázati eljárás lefolytatásának szabályait a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet határozza meg.