Ezen az oldalon mindig megtalálja a legfontosabb hatályos közbeszerzési jogszabályokat! A közbeszerzési szabályozáshoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek részletes listája a Közbeszerzési Hatóság weblapján található.

A 2015. november 1-én hatályba lépett Kbt. 2021. augusztus 2-től hatályos szövege:

Közbeszerzési törvény (Kbt.)

Kapcsolódó végrehajtási rendeletek:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

- 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

- 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet A tervpályázati eljárásokról

- 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

- 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről