A közbeszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az ajánlatkérő által támasztott minimális követelményeknek.

A jogalkotó a közbeszerzési eljárásban kötött szerződés szerződésszerű teljesítésének a biztosítására az ajánlatkérő kötelezettségéve teszi annak vizsgálatát, hogy az ajánlattevővel, alvállalkozójával, illetve az erőforrást nyújtó szervezettel szemben fennállnak-e olyan okok, melyek esetén a nem szerződésszerű teljesítés veszélye fokozott.

A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetőség, verseny tisztaságának biztosítása, KKV-k részvételének, a fenntartható fejlődésnek, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatásának elősegítése.

A Kbt. meghatározza, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő legalább milyen információkat köteles megadni.

A közbeszerzés kialakulását, eredetét keresve egyből a távoli múltban kezd kutakodni az ember: mely kor, mely korszak az, melynek gazdaságában a közbeszerzés kezdeti nyomai felbukkannak?