1. Ha a közbeszerzés mennyisége pontosan meghatározható

Az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban egyértelműen meg kell határozni a közbeszerzés mennyiségét.

A közbeszerzés mennyiségének pontos meghatározása sok esetben nem jelent nehézséget.

Például x db meghatározott funkciójú orvosi műszer beszerzése, vagy y m² alapterületű parkoló tervezése és kivitelezése.

2. A mennyiség megadása, ha az nem határozható meg pontosan

Az ajánlatkérők számtalan esetben - az adott közbeszerzés jellege miatt - nem képesek pontosan meghatározni a beszerzés konkrét mennyiségét.

Gondot okozhat például egy szúnyogirtási szolgáltatás beszerzése esetén az éves szinten megrendelendő szúnyogirtási alkalmak száma, hiszen az optimális mennyiség nagymértékben függ az adott évben lehulló csapadék és hőmérséklet mennyiségétől.

A törvény az ilyen típusú problémára megoldást kínál azzal, hogy lehetővé teszi a közbeszerzés mennyiségének opcionális módon történő meghatározását oly módon, hogy az ajánlatkérő megadja a közbeszerzés legalacsonyabb mennyiségét vagy értékét és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét (opcionális megrendelés), előírva az opció mennyiségét  vagy értékét, továbbá az opció lehívásának feltételeit (a részletes feltételek közlése a közbeszerzési dokumentumokban, szerződés tervezetben is megtehető)

A például szolgáló szúnyogirtási szolgáltatás esetén a beszerzés mennyisége meghatározható oly módon, hogy: x hektár légi kémiai imágóirtás, y hektár földi biológiai lárvairtás évente minimum 2 alkalommal („alapmennyiség"), és az ajánlatkérő kiköti az alapmennyiségtől való eltérés lehetőségét, amelynek legnagyobb mértéke + 100 %, vagyis az évente megrendelendő alkalmak maximális száma 4.

A törvény által felkínált megoldással az ajánlatkérőnek a szerződéskötés során is megmarad a mozgástere, vagyis a megkötendő szerződésben a mennyiség meghatározása a felhívásban meghatározottal azonos módon történik.

Az opcionális mennyiség előírása akkor felel meg a közbeszerzés alapelveinek, ha az ajánlatkérés közölt, minden érdeklődő számára azonos módszer alapján egyértelműen meghatározásra kerülnek a lehívás feltételei (pl. egységár).