A Kbt. eltérést nem engedő - kógens szabályozás

A Kbt. kimondja, hogy szabályai kógensek, azaz a törvényben meghatározott szabályoktól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi.

A Kbt. a rendelkezéseitől való eltérést tehát csak abban az esetben engedi meg, ha azt a Kbt. kifejezetten megengedi. Ilyen diszpozitivitás jellemzi alapvetően a Kbt. harmadik részét, amely kifejezetten lehetőséget ad az ajánlatkérőknek, hogy igényeiknek és a helyi viszonyoknak megfelelő, az uniós értékhatár feletti beszerzések szabályainál jóval kötetlenebb eljárást alkalmazzanak.

E rendelkezés ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása, a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.

A 2012. januárig hatályos Kbt.-hez kapcsolódóan sokszor megjelenő értelmezéssel szemben ezért az új Kbt. kifejezi, hogy nem minden magatartás alapvetően tilos, amelyet a Kbt. nem szabályoz kifejezetten, feltéve, hogy valamely nem szabályozott kérdésben az eljárásban részt vevők magatartása a törvénnyel és annak alapelveivel nem ellentétes. Amennyiben azonban valamely kérdést a törvény kógens szabálya rendez, attól eltérni nem lehet, így pl. az ajánlatkérő nem nyilváníthat érvénytelenné egy ajánlatot olyan okból, amelyet a törvény nem szabályoz érvénytelenségi okként.

 

Kódex jelleg

A Kbt. kódex jellegű szabályozás, ami annyit jelent, hogy - a közösségi joggal ellentétben - átfogó jelleggel szabályozza a közbeszerzés rendszerét, azaz egy jogszabály keretei között foglalkozik

  • a közbeszerzési eljárás lefolytatásnak rendjével,
  • a jogorvoslati eljárással, és
  • a közbeszerzési intézményrendszerével.

 

A Kbt. elsődlegessége

A Kbt. rendelkezéseitől csak a Kbt. engedélye alapján lehet eltérni, más ágazati jogszabályok esetleg ellentétes szabályai így nem befolyásolhatják a közbeszerzés törvényi szabályainak érvényesülését.