Támogatások közbeszerzése

Költségvetési és uniós támogatás elnyerése esetén - ha a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak - a támogatott szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatásával köteles a beszerzést megvalósítani.

Támogatott projektek esetén a közbeszerzési kötelezettség mellőzésének, vagy a közbeszerzés eljárás jogszerűtlen lefolytatásának a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható bírságon felül további súlyos következménye lehet: a közbeszerzési szabályok megsértése a szerződés megszegésének minősül, szerződésszegés esetén pedig a támogató jogosult a szerződéstől elállni és a már igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten visszakövetelni.

 • Mikor vonatkozik közbeszerzési kötelezettség a támogatott projektre?
 • Hogyan kell lefolytatni jogszerűen a közbeszerzési eljárást?
 • Tanácsadás a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben lebonyolításában.

 

Önálló eljárási rend elkészítése

Az ajánlatkérő 2012. január 1-től az uniós értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzése megvalósításakor – választása szerint – a Kbt. uniós közbeszerzési eljárások lefolytatására irányadó szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat alakíthat ki.

Támogatás az önálló eljárási rend kialakításában.

 

Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv és éves statisztikai összegezés elkészítése

 

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértői tanácsadás és közreműködés igény szerint az alábbi feladatok elvégzésében:

 • becsült érték megállapítása;
 • egybeszámítási szabály alkalmazása;
 • összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása;
 • az eljárás fajtájának kiválasztása és az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása;
 • a kizáró okok és alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása;
 • bírálati szempont kiválasztása;
 • a dokumentáció összeállítása, a szerződéses feltételek kidolgozása;
 • ajánlati és részvételi felhívás elkészítése;
 • az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról tájékoztató elkészítése;
 • a hirdetmények közzététele;
 • kiegészítő tájékoztatás, konzultáció/helyszíni bejárás lebonyolítása;
 • a bontási eljárás, az eredményhirdetés és a szerződéskötés lebonyolítása;
 • az ajánlatok elbírása, bíráló bizottsági munka;
 • tárgyalás lebonyolítása

 

Tanácsadás előzetes vitarendezés során

 

Jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság és a Bíróság előtt

 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy sem a közbeszerzési szakértői tevékenységek felsorolása, sem a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.