A közbeszerzés becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált általános forgalmi adó nélkül számított, legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatás.

Költségvetési és uniós támogatás elnyerése esetén - az ajánlatkérői besorolásától, a beszerzés értékétől és a támogatás mértékétől függően - a támogatott szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatásával köteles a beszerzést megvalósítani, azaz a szerződést megkötni.

Eltérést nem engedő szabályozás - Rugalmas keretszabályok hiánya? - Kódex jelleg