E rendelkezés az aránytalanul alacsony ár mintájára tartalmazza azt az eljárást, amelyet az ajánlatnak az értékelési szempontok szerinti valamely aránytalan tartalmi eleme esetén követnie kell ajánlatkérőnek.

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme

  • lehetetlen kötelezettségvállalást vagy
  • túlzottan magas vagy alacsony mértékű kötelezettségvállalást, illetve
  • kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást

tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.

Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.