A közösségi jog kifejezetten a közbeszerzésekre alkalmazandó egységes osztályozási rendszert - Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV) - hozott létre, azzal a céllal, hogy egységesítse az ajánlatkérők által a szerződésük tárgyának megnevezéséhez használt hivatkozásokat. A hatályos Közös Közbeszerzési Szójegyzéket a 213/2008/EK rendelet tartalmazza.

A CPV egy alapszószedetből és egy kiegészítő szószedetből áll.

Az alapszószedetet fastruktúra jellemzi, amelynek elemei legfeljebb kilencjegyű, a szerződések tárgyát képező áruk, építési beruházások vagy szolgáltatások megnevezéséhez hozzárendelt kódszámok.

A kódszám 8 jegyű, szerkezete a következő:

  • az első két számjegy jelzi a főcsoportot (XX000000-Y);
  • az első három számjegy jelzi a csoportot (XXX00000-Y);
  • az első négy számjegy jelzi az osztályt (XXXX0000-Y);
  • az első öt számjegy jelzi az alosztályt (XXXXX000-Y);
  • az utolsó három számjegy mindegyike az alosztályon belüli nagyobb részletezettséget biztosítja.
  • a kilencedik számjegy az azt megelőző számjegyek ellenőrzésére szolgál.

A kiegészítő szószedet segítségével bővíthető a szerződés tárgyának megnevezése.

A közbeszerzési és a tervpályázati hirdetményekben, az éves statisztikai összegezésekben - az e törvényben, valamint a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló külön jogszabályokban foglaltakra is tekintettel - a közbeszerzések illetve a szerződések tárgyának nómenklatúra szerinti meghatározása során a CPV-t alkalmazva kell eljárni.