A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása, nyilvános ellenőrizhetőség, verseny tisztaságának biztosítása

Az új Kbt. – bevezető rendelkezésében deklarált célja szerint – a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználását, nyilvános ellenőrizhetőségét kívánja megteremteni, továbbá a közbeszerzések során biztosítani kívánja a verseny tisztaságát.

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások részvételének, a fenntartható fejlődésnek, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatásnak az elősegítése

A közpénzek hatékony és átlátható elköltése mellett a Kbt. új célként jeleníti meg a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítését, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései, a társadalmi felelősségvállalás, és a jogszerű foglalkoztatás szempontjainak figyelembe vételét.

 

A bevezető rendelkezésben foglalt célok érvényesíthetősége

A jogszabályi célok jellegüknél fogva különböznek a Kbt. 2.§-ban foglalt alapelvektől, az ezeket megjelenítő jogszabályi rendelkezés hiányában ezen célkitűzésekre önállóan jogot alapítani nem lehet, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság döntésének alapjául egymagában a Kbt. bevezető rendelkezése nem szolgálhat.